ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2022. január 1-től

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a Gerecse Rönkház Tarján szolgáltatásaira terjed ki. 

1) A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

GERECSE RÖNKHÁZ TARJÁN

Üzemeltető: Kupfer Tamás

Cím: 2831 Tarján, Vájár út 2/D.

Szálláshely címe: 2831 Tarján, hrsz 2020.

Telefon: +36302626352

E-mail: hello@gerecseronkhaz.hu

Webhely: https://gerecseronkhaz.hu/

2) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:

a) a szolgáltatás megrendelése:

A megrendelést minden esetben nyomon követhetően,  írásban (online foglalás, e-mail, stb.) kell rögzíteni.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások pontos megnevezését.

A megrendelés nem ruházható át másik személyre, illetve nem értékesíthető tovább, a foglalásban szereplő Vendéget áll módunkban elszállásolni. 

A vendégházban csak 18 év feletti személyeket áll módunkban fogadni. Gyermek és kisállat nem hozható.

Amennyiben egy adott szálláshely szolgáltatónál különböző típusú szobák, illetve több épület is létezik, a megrendeléskor félreérthetetlen módon kell rögzíteni, hogy a Vendég megrendelése az érintett szálláshely mely épületére, milyen kategóriájú és típusú szobára vonatkozik.

A szálláshely minden megrendelést írásban igazol vissza (e-mail).

b) közvetített szolgáltatások:

A szálláshelyen igénybe vehető közvetített szolgáltatások aktuális listája elérhető a weboldalon és a foglalási folyamat részeként is kiválaszthatóak a legtöbb esetben. 

c) az ajánlatok érvényessége:

Az aktuálisan elérhető árakról, ajánlatokról és azok érvényességéről a szálláshely weboldalán lehet tájékozódni. 

d) a szolgáltatás lemondása:

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szálláshelyet.

Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – nincs lehetőség. Foglalása nem módosítható, nem törölhető. A foglaláskor fizetett összeget a szálláshely lemondás esetén NEM téríti vissza.

Amennyiben a Vendég az érkezés napján nem jelenik meg, úgy a foglalás teljes összege a Rönkházat illeti szolgáltatás nyújtása nélkül.

Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

A Szállásadó fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által megrendelt és  visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének megkezdését megelőző 30 nappal   – a Vendég részére írásban megküldött  nyilatkozattal – elálljon, a Vendég által esetlegesen pénzben megfizetett előleg egyidejű visszautalása, vagy SZÉP kártyáról történt előlegfizetés esetén a SZÉP kártyára történő visszatérítés mellett. Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor a fentiektől eltérő elállási feltételek is rögzítésre kerülhetnek.

e) a szálláshelyen történő érkezés-távozás:

A szálláshelyi szobát az érkezés napján 13:00-16:00 óráig lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni. Amennyiben 10:00 óráig Vendégeink nem jelentkeznek ki, automatikusan felszámoljuk a következő napi szállásdíjat szolgáltatás nyújtása nélkül.

3) FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, bankkártyával, valamint a belföldi szálláshelyek esetében – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – Széchenyi Pihenőkártyával (OTP SZÉP kártya). A Szállásadó fenntartja a jogot ezen fizetési módok megváltoztatására. A vendég a weboldalon aktuálisan elérhető fizetési módok közül választhat.

A Szállásadó fenntartja a jogot, hogy a vendég által megrendelt szálláshelyi szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a vendég érkezésekor a szálláshely fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel, vagy a szálláshely által elfogadott készpénz helyettesítőkkel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének  megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével egyező összegű banki átutalás a szálláshely bankszámlájára.

Bármely fizetési mód esetén, de különös tekintettel a SZÉP kártyával történő fizetés esetén – a jogos kártyahasználat érdekében – a szálláshely kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szálláshelyen kívülálló okból nem valósul meg, a szálláshely megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

Átutalás esetén – amennyiben a szálláshellyel, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt az illetékes szálláshely bankszámláján jóváírni.

KÉSEDELMES TELJESÍTÉS

A Szállásadó felszámíthatja a Behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján a vállalkozások és a szerződő hatóságok késedelmesen teljesített számlái tekintetében esetenként 40,00 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget (a továbbiakban: behajtási költségátalány), mely tényt a fizetési felszólításban szerepeltetnie kell. A behajtási költségátalány az első fizetési felszólítás dátumával válik esedékessé, teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól (a késedelmi kamat összegén felül érvényesíthető).

4) ÁRAINK

A Szállásadó által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t. Az árak nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni aktuálisan elrendelt mértéke szerint. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás, valamint az idegenvezetés díját sem.

Az árak a Szállásadó weboldalán kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálláshely ügyfélszolgálati elérhetőségein is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A Szállásadó az árváltozás jogát fenntartja.

Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálláshely a megrendelés visszaigazolásában közli.

Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55. § (1) bekezdés) a vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

5) EGYEDI SZOLGÁLTATÁSOK

a) ellátás:

A szálláshely alapárai nem tartalmaznak semmilyen étkezési ellátást.

b) programok:

A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szálláshely a szállás lefoglalásakor, kérés esetén ad felvilágosítást, vagy a vendég a weboldalon keresztül közzétett program ajánlókból is tájékozódhat..

c) kiegészítő termékek, szolgáltatások:

A szálláshelyen igénybe vett kiegészítő termékek, szolgáltatások esetében a hatályos jogszabályoknak megfelelő térítési díj fizetendő.

Vendégeink a házat tisztán kapják és ottlétük alatt maguk gondoskodnak a tisztaságról. Távozáskor a házat olyan állapotban kérjük átadni, ahogy érkezéskor átvették. Amennyiben nincs idő az elpakolásra, mosogatásra és a szemét összeszedésére (mind a házban, mind pedig a kertben), úgy ezt háziasszonyunk térítés ellenében (8.000,- forintért) átvállalja, amit a helyszínen esedékes készpénzben rendezni.

6) REKLAMÁCIÓ:

A szálláshelyi szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálláshely telefonos elérhetőségén, vagy írásban élhet kifogással.

A szálláshely a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

7) KÁRTÉRÍTÉS:

A szálláshely az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel.

Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette és a felek egybehangzóan egyetértenek vele.

Tarján, 2021. július 28.